Trang Chủ
Kinh Sách
Tùy Bút
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Cổ Phật Giáo
Bình Luận
Biên Khảo
Thi Ca (Cận, Hiện Đại)
Thi Kệ (Cổ Thi, Hán Nôm)
Điếu Văn, Minh, Phú
Giới Thiệu Tác Phẩm
Giới Thiệu Tác Giả
Báo Chí Phật Giáo
Văn Học PG Các Nước
Tin Tức Văn Học
tìm kiếm
    
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Tác giả: TK. Chân Lý (dịch)
     

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vị sinh tử sự
Giáo hóa độ xuân thu.
Dịch:
Một bát nhưng cơm cả nghìn nhà,
Chiếc thân rong ruổi vạn dặm xa.
Chỉ vì cái việc sinh tử vậy
Xuân thu giáo hóa độ người ta.
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
TS Vạn Hạnh
Dịch:
Thân như ánh chớp, có, không,
Vạn cây xuân tốt, thu cùng héo đi.
Vận suy thịnh, có sợ chi,
Thịnh suy, đầu cỏ, khác gì hạt sương...              
TK Chân-Lý
Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu không như thủy nguyệt,
Vật trước hữu không không.
TS Đạo Hạnh
Dịch:
Có thì cả cát bụi đây,
Không thì cả đất trời này cũng không.
Có không trăng dưới dòng sông,
Đừng nên vướng mắc có không làm gì.
TK Chân-Lý
Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
TS Mãn Giác
Dịch:
Xuân đi trăm đóa hoa rơi,
Xuân về trăm đóa hoa cười với ta,
Việc đời trước mắt trôi qua,
Theo đầu tóc bạc cái già đến nơi.
Xuân tàn tưởng hết hoa rồi,
Đêm qua sân trước sáng ngời cành mai.
TK Chân-Lý
Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tân vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.
Vua Trần Nhân Tông
Dịch:
Thị phi buổi sớm theo hoa rụng
Danh lợi mưa đêm với lạnh tàn
Hoa hết mưa ngừng non vắng lặng
Tiếng chim chợt hót báo xuân tàn.
TK Chân Lý
Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy.
Nhạn vô di tích chi ý,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm. 
TS Hương Hải
Dịch:
Nhạn bay qua vút tầng không,
Bóng chìm đáy nước lạnh lùng trôi đi.
Nhạn không để bóng làm gì,
Nước không giữ lại làm chi bóng hình.
TK Chân Lý
Xuân sắc sắc, thảo nhung nhung,
Vạn vũ chi điều khai thiết thiết.
Nhất hành dương phát sản trùng trùng,
Thủy tẩm nguyệt viên trừng hải đế,
Sơn đầu nhật xuất lộ nham phong.
TS Nhất Cú Tri Giáo
Dịch:
Xuân muôn sắc, cỏ như nhung,
Khắp nơi cành nhánh vội cùng trổ ra,
Cành dương lớp lớp mượt mà.
Nước trong, đáy biển vầng nga tròn đầy,
Mặt trời đầu núi sương dầy...
TK Chân Lý

Nguồn: Sưu Tầm
Số người xem:       In Bài Này     Xem Góp Ý     Góp Ý

    Những Bài cùng Chủ Đề :
Thơ Thiền
1
Copyright@Văn Học Phật giáo 2011
mọi sự trích đăng xin ghi rõ xuất xứ, cám ơn.
488758