Trang Chủ
Kinh Sách
Tùy Bút
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Cổ Phật Giáo
Bình Luận
Biên Khảo
Thi Ca (Cận, Hiện Đại)
Thi Kệ (Cổ Thi, Hán Nôm)
Điếu Văn, Minh, Phú
Giới Thiệu Tác Phẩm
Giới Thiệu Tác Giả
Báo Chí Phật Giáo
Văn Học PG Các Nước
Tin Tức Văn Học
tìm kiếm
    
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Tác giả: Sưu Tập
     

Sinh năm 1956 tại thôn Giáo Đông, xã Lộc Xuân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Xuất gia từ thuở nhỏ với Hòa Thượng Thích Như Vạn, Trụ trì Tổ Đình Phước Lâm, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
1972 thọ Sa Di tại Đại Giới Đàn Phước Huệ, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang do Hoà Thượng Thích Phúc Hộ làm đàn đầu.
1972-1975 học chương trình Phổ thông Trung Học tại trường Trần Quý Cáp, Hội An.
1976 thọ Tỳ Kheo tại Đại Giới Đàn Quảng Đức, do Hoà Thượng Thích Trí Thủ làm Chánh Chủ Đàn tại Chùa Ấn Quang, văn phòng tạm của Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất. Hoà Thượng Thích Hành Trụ làm đàn đầu.
1980-1984 tham học Chương Trình Cao Cấp Phật Học Đặc Biệt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.
1984 vượt biên đến Indonesia. Xây cất Chùa Kim Quang tại trại tỵ nạn Pulau Galang.
1985 định cư tại Hoa Kỳ .
1987-1989 học tại City College of San Francisco.
1990-1992 học ngành Tâm Lý Học (phụ) và Ngôn Ngữ Văn Minh Trung Hoa (chính) tại San Francisco State University.
1993-1995 học chương trình Cao Học Tôn Giáo Tỷ Giảo (Master of Theology Studies) tại Harvard University.
1996-2005 học chương trình Tiến Sĩ Phật Học (Buddhist Studies) tại University of California at Berkeley. Luận án, “Kinh Khắc Bản Gỗ - Tinh Hoa của Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Việt Nam”(Vietnamese Buddhist Xylography:Surviving Evidence For a of the True Nature of Vietnamese Buddhist Tripitaka).
1985 – 2000 Thường trú học hành và hoằng pháp tại Chùa Từ Quang, San Francisco, tiểu bang California.
2000 – 2005 Thường trú và nghiên cứu tu học tại Tu Viện Kim Sơn, Watsonville, tiểu bang California.
10/2005-10/2006 Lãnh đạo tinh thần, Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại tiểu bang  Illinois, USA.
22/10/2006 Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, thành phố Chicago, tiểu bang  Illinois, USA.
Trang Chủ trang nhà –www.chuatruclamchicago.org
Đã có bài đăng trên nhiều báo chí Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại như Nguồn Sống, Chân Nguyên,  Phương Trời Cao Rộng, Viên Giác, Thằng Mõ San Francisco, Sen Trắng.
Có bài đăng trên các trang nhà điện toán toàn cầu như Thân Hữu Già Lam, Pháp Luân, Phật Việt, v.v…
Tác phẩm sẽ xuất bản:
-    Thiền Tập Phật Giáo, Tâm Lý Trị Liệu Hoa Kỳ (Anh Việt Ngữ)
-    Kinh Khắc Bản Gỗ - Tinh Hoa của Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo Việt Nam (Anh Việt Ngữ)
Những luận văn nghiên cứu khác:
-     Tinh Thần và Hình Thái của Thiền Học (Việt Ngữ)
-     So Sánh Triết Lý Thiền Tông với Tịnh Độ Giáo (Việt Ngữ)
-     Huyền Trang và Những Cơn Mộng (Việt Ngữ)
-     Trại Sinh Huyền Trang Hãy Học và Làm Theo Hạnh Nguyện của Pháp Sư Huyền Trang (Việt Ngữ)
-     Sự Đóng Góp của Nam Nữ Cư Sĩ trong Mái Nhà Phật Giáo (Việt Ngữ)
-     Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm - Từ Tín Ngưỡng Dân Gian Đến Đỉnh Cao Của Nền Mỹ Thuật Phật Giáo Việt Nam (Việt Ngữ)
-     Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu Hoa Kỳ (Việt + Anh Ngữ)
-     Kinh Kim Cang - Sự Hình Thành và Phát Triển (Anh Ngữ)
-     Kinh Pháp Hoa - Sự Hình Thành và Phát Triển (Anh Ngữ)
-     Nghiên Cứu về Sự Hình Thành và Phát Triển của Tư Tưởng Bát Nhã (Anh Ngữ)
-     So Sánh Sự Hành Hoạt và Tu Chứng của Chư Vị Trưởng Lão Tăng và Trưởng Lão Ni (Anh Ngữ)
-     Thương Người Như Thể Thương Thân, Nghiên Cứu So Sánh Giáo Lý Từ Bi Bình Đẳng của Phật Giáo với Tinh Thần Bát Ái của Thiên Chúa Gíao (Anh Ngữ)
-     Chúa Rửa Chân cho Con Chiên, Phép Lạ trong Tình Yêu của Đạo Chúa (Anh Ngữ)
-     So Sánh Tư Tưởng và Hành Động của Phật Giáo với Thiên Chúa Giáo trong Vấn Đề Bảo Vệ Môi Sinh (Anh Ngữ)
-    Đi Tìm Ý Nghĩa Thâm Sâu của Thế Đế và Tục Đế trong Nền Tư Tưởng Triết Học Phật Giáo Ấn Độ (Anh Ngữ)
-     Đi Tìm Chân Nghĩa của Phật Bảo trong Truyền Thống Nguyên Thuỷ Phật Giáo, Đại Thừa Phật Giáo và Kim Cang Thừa của Phật Giáo Tây Tạng (Anh Ngữ)
-     Ý Nghĩa Đích Thực của Chân Lý Tương Đối và Tuyệt Đối trong Nền Tư Tưởng của Phật Giáo Đại Thừa (Anh Ngữ)
-     Bàn về  Triết Lý Tự Nhiên trong Nền Tư Tưởng của Phật Giáo Ấn Độ và Tây Tạng (Anh Ngữ)
-     So Sánh Quan Điểm Sống Chết của Leo Tolstoy với Phật Giáo Tây Tạng (Anh Ngữ)
-     So Sánh Quan Điểm về Hạnh Phúc và Khổ Đau của Sigmund Freud với Phật Giáo (Anh Ngữ)
-     Đạo Đức Học Phật Giáo và Triết Lý Tánh Không (Anh Ngữ)
-     Giá Trị của Sức Mạnh Bất Bạo Động (Anh Ngữ)
-     Học Thuyết Kinh Tế của Phật Giáo trước Sự Thẩm Định Giá Trị của Xã Hội (Anh Ngữ)
-     Một Xã Hội Hoà Bình trong Một Quốc Giáo Phật Giáo (Anh Ngữ)
-     Sự Liên Hệ Mật Thiết Những Khía Cạnh Xã Hội Học của Phật Giáo Đại Thừa với Quan Điểm Thánh Phàm, Lý Trí và Niềm Tin (Anh Ngữ)
-     Điểm Sách “Khương Tăng Hội Toàn Tập của Lê Mạnh Thát (Anh Ngữ)
-    Nghiên Cứu về Tư Tưởng Duy Thức Học của Pháp Xứng (Anh Ngữ)
-     So Sánh các Nghi Lễ Tế Tự trong Thiên Chúa Giáo với Phật Giáo (Anh Ngữ)
-     So Sánh Triết Lý Hành Động của Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản với Việt Nam (Anh Ngữ)
-     Quan Niệm về Không Gian và Thời Gian trong Phật Giáo (Anh Ngữ)
-     Phân Biệt Công Đức Bố Thí của Đại Đế A Dục với Tích Chuyện Bà Già Cúng Đèn (Anh Ngữ)
-    Nghiên Cứu và Phân Tích Hai Lá Đồng Tâm Kinh Bát Nhã của Chùa Phật Tích (Việt Ngữ)
-     Mỹ Thuật Phật Giáo - Từ Giai Đoạn Hình Thành đến Thời Kỳ Phát Triển Cực Thịnh tại Động Đôn Hoàng (Anh Ngữ)
-     Mỹ Thuật của Nền Điêu Khắc Chạm Trổ Trên Đá về Lịch Sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Anh Ngữ).

Nguồn: Sưu Tầm
Số người xem:       In Bài Này     Xem Góp Ý     Góp Ý

    Những Bài cùng Chủ Đề :
Thích Nhất Hạnh
Thích Nguyên Siêu
Thích Nữ Minh Tâm
Thích Minh Dung
Thích Mãn Giác
Liên Hoa - Lê Bảo Kỳ
Lâm Như Tạng
Huỳnh Kim Quang
Hàn Long Ẩn
Hòa Thượng Thích Minh Châu
1 2
Copyright@Văn Học Phật giáo 2011
mọi sự trích đăng xin ghi rõ xuất xứ, cám ơn.
488742