Trang Chủ
Kinh Sách
Tùy Bút
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Cổ Phật Giáo
Bình Luận
Biên Khảo
Thi Ca (Cận, Hiện Đại)
Thi Kệ (Cổ Thi, Hán Nôm)
Điếu Văn, Minh, Phú
Giới Thiệu Tác Phẩm
Giới Thiệu Tác Giả
Báo Chí Phật Giáo
Văn Học PG Các Nước
Tin Tức Văn Học
Thống Kê:
 
----! Hiện Tại !----
    Có     15Thể Loại
    Và     109Chủ Đề
  

tìm kiếm
    
Giới Thiệu Sách
7Tác Phẩn Của Tác Giả : Sưu Tập
    Thích Hạnh Tuấn

Sinh năm 1956 tại thôn Giáo Đông, xã Lộc Xuân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Xuất gia từ thuở nhỏ với Hòa Thượng Thích Như Vạn, Trụ trì Tổ Đình Phước Lâm, thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
1972 thọ Sa Di tại Đại Giới Đàn Phước Huệ, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang do Hoà Thượng Thích Phúc Hộ làm đàn đầu.
1972-1975 học chương trình Phổ thông Trung Học tại trường Trần Quý Cáp, Hội An.
1976 thọ Tỳ Kheo tại Đại Giới Đàn Quảng Đức, do Hoà Thượng Thích Trí Thủ làm Chánh Chủ Đàn tại Chùa Ấn Quang, văn phòng tạm của Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất. Hoà Thượng Thích Hành Trụ làm đàn đầu.

    Liên Hoa - Lê Bảo Kỳ

Bút hiệu khác: Liên Hoa Bảo Tịnh.
Tên thật: Lê Xuân Ký. Pháp danh: Nguyên Kỉnh. Pháp tự: Đức Hạnh.
Sinh năm 1937 tại làng Bình Thủy, nay là thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, quận Hòa Đa, nay là huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Cựu học Tăng Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang, Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn (từ 1952 đến 1975).
Cựu Giáo chức Trung học Bồ Đề.
Cựu Sĩ Quan QLVNCH (Đại Úy Trưởng Phòng Tuyên Úy Phật Giáo Trường Võ Bị Quốc Gia và Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, Đà Lạt).

    Thích Mãn Giác

Pháp danh: Nguyên Cao. Pháp tự: Mãn Giác. Đạo hiệu: Huyền Không. Làm thơ với bút hiệu Huyền Không.
Sinh năm 1929 tại làng Phương Lang, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Xuất gia năm 10 tuổi với Hòa Thượng Thích Quảng Duệ, Chùa Thiên Minh, Huế.
Tốt nghiệp Đại học Phật Giáo tại Phật Học Đường Báo Quốc
1960 du học Nhật Bản.
1965 tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản.
Giáo sư Đại Học Văn Khoa và Vạn Hạnh, Sài Gòn.
Khoa Trưởng phân khoa Phật Học và Triết học Đông Phương kiêm Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn.

    Thích Minh Dung

Sinh năm 1958 tại thôn Định Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Việt Nam.
Xuất gia từ nhỏ và tu học tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình định. Tu Viện Nguyên Thiều, nơi đào tạo Tăng sinh cho cả hai chương trình Phật học và Trung học Phổ thông, mỗi khóa 7 năm. Vì tình hình đất nước đổi thay, sau năm 1975, Tu Viện đổi sang chuyên dạy Phật học.
Năm 1980 vào Sài Gòn để học lớp Cao Đẳng Phật Học tại Già Lam. Khóa này kéo dài trong vòng ba năm.
Năm 1983 vượt biên và định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1985.
Từ năm 1986 – 1994, đi học và tốt nghiệp MA về Sociology.

    Thích Nữ Minh Tâm

Đệ tử của Sư Bà Viện Chủ Chùa Phước Hải, Quận 10, Sài Gòn. Sinh năm 1957 tại Sài Gòn.
1962-1968 học tiểu học Trường Lycée Blaise Pascal, Đà Nẵng.
1969-1972 học Trung học Trường Régina Pacis, Sài Gòn.
1972-1974 học Trung học Trường Marie Curie, Sài Gòn.
Xuất gia tu học từ năm 1977 đến nay.
1992 tốt nghiệp Khoa Anh Ngữ Trường Đại Học Tổng Hợp, Sài Gòn.
1988-1992 tốt nghiệp khóa Cao Cấp Phật Học tại Vạn Hạnh, Gài Gòn.
1994-1996 tốt nghiệp MA Phật Học tại New Delhi University, Ấn Độ.

    Thích Nguyên Siêu

Sinh năm 1951 tại Nha Trang.
Sơ phát tâm xuất gia với Hòa Thượng Bổn Sư Thích Chí Tín, Trụ trì Chùa Long Sơn, Tỉnh Hội Nha Trang, năm 1961.
1966 học chương trình Phổ thông Trường Bồ Đề, Nha Trang
1968 học chương trình Phổ thông tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Sài Gòn.
1969 học chương trình Phổ thông tại Tu Viện Nguyên Thiều, Qui Nhơn, Bình Định.
1970 học chương trình Phổ thông tại Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang.
1971 học Nội Điển Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang.

    Thích Nhất Hạnh

Pháp danh: Trừng Quang.
Xuất gia năm 16 tuổi với Hòa Thượng thượng Thanh hạ Quý thuộc môn phái Tổ đình Từ Hiếu, Huế.
Đã từng giảng dạy tạc các Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn); Đại học Columbia, Boston và New York, Hoa Kỳ; Đại học Amsterdam (Hà Lan); Đại học Sorbonne (Pháp).
Trường Đại học Long Island (New York) và Đại học Loyola (Chicago) đã trao tặng Văn bằng Tiến sĩ Nhân văn cho những hoạt động giáo dục, văn hóa và xã hội.

1
Copyright@Văn Học Phật giáo 2011
mọi sự trích đăng xin ghi rõ xuất xứ, cám ơn.
477934